שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

כיבוד הורים בסעודה

undefined

הרב עזריה אריאל

א כסלו תשע"ו
שאלה
שלום הרב, האם לפי הלכות כיבוד הורים, יש עניין בזמן ארוחה משפחתית לא למזוג לעצמי אוכל טרם הורי מזגו לעצמם, או לא להתחיל לאכול לפני שהם התחילו? והאם יש עניין דומה כשאני אורח מול בעל הבית? תודה רבה
תשובה
לשואלת, שלום! יש עניין לנהוג כך, כפי שנאמר בשולחן ערוך (או"ח סי' קע סי"ב) שכאשר אנשים מסבים לסעודה יש להמתין עד שהחשוב שבהם יאכל. לגבי אורח ובעל הבית יש דעות חלוקות: ב'מסכת דרך ארץ זוטא' פ"ח ה"ו נאמר ש"האוכל לפני האורח - מגונה", כי עליו לדאוג קודם כל לאורחו ואחר כך לאכול בעצמו, וכך כתב רבנו בחיי בספר 'שלחן של ארבע' (שער ג): "אכל בעל הבית קודם האורח - הרי זה מגונה". אך יש גורסים "מלפני האורח", כלומר, שלוקח אוכל שכבר הוגש לאורח ואוכל ממנו. וגרסה הפוכה לגמרי במנורת המאור (פרק כ): "האוכל בבית חבירו עם חבירו, בעל הבית שולח יד תחלה ובוצע תחלה... אכל האורח קודם בעל בית - הרי זה מגונה", וכן בספר 'תו יהושע' (עמ' כ סעיף לג). מסתבר שכל אחד מהם צריך לכבד את חברו, כלומר: האורח ימתין עד שבעל הבית יסמן לו שיתחיל לאכול.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il