שאל את הרב

  • הלכה
  • כשרות רגילה לעומת מהדרין

הגעלת כלי שבושל בו לא גלאט אחר מעת לעת

undefined

הרב דוד חי הכהן

י"ג כסלו תשע"ו
שאלה
הרב כתב שכאשר כלים של אולם בכשרות רבנות (שמסתמא בושל בהם בשר שאינו חלק), כאשר אינם בני יומם, הגעלתם באירוע "גלאט" נחשבת לחומרא. שאלתי היא, מדוע זה נחשב לחומרא, הרי לשיטת הב"י בשר שאינו חלק קרוב להיות טרפה, וא"כ כלים אלו הם ככלים שנבלע בהם איסור, שאסור לבשל בהם אפי’ כשאינו בן יומם דבר שאמור להאכל (דגזרינן אינו בן יומו אטו בן יומו)?
תשובה
בדבר שבוודאי אסור יש איסור לבשל בכלים שאינם בני יומם. אבל בדבר שנתון במחלוקת הרי האיסור לבשל בכלי שאינו בן יומו הוא ספק דרבנן ומן הדין אין לאסור אבל אפשר לומר כי המחמיר תבוא עליו הברכה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il