ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

סגנון ומטרת הגהות הרמ"א על השולחן ערוך | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


ז כסלו תשע"ו

סגנון ומטרת הגהות הרמ"א על השולחן ערוך


הרב עזריה אריאל

שאלה:
שלום רב ושלום לרב
האם כל דבר שכתב הרמ"א בהגה על השולחן ערוך, הוא דבר שהוא חולק על השולחן ערוך, או שיש דברים שהרמ"א כתב בהגה שגם השולחן ערוך סובר כך?

תשובה:
לשואל, שלום!

בדרך כלל, כאשר הרמ"א פותח את הגהתו בלשון "ויש אומרים" וכדומה המובן הוא שהוא בא לחלוק, ואם לא פתח בלשון זו אלא כתב את הדברים כרצף אחד עם דברי השולחן ערוך המובן הוא שאין זה ויכוח.

אך יש הרבה יוצאים מן הכלל: בכמה וכמה מקומות כתב הרמ"א את הדברים באופן סתמי, כאשר מניסוח השולחן ערוך לא ברור שיש בזה מחלוקת, אע"פ שלאמיתו של דבר זוהי מחלוקת (עיין יד מלאכי, כללי השו"ע, אות יט, ובמחצית השקל סי' קסז סק"ב ובפרט סי' שעו סק"ד). כפי הנראה הרמ"א התכוון שהשו"ע עם הגהותיו יהיה ספר שימושי לבני אשכנז ולכן לא טרח לחדד את ההבדל בין דעותיו לבין דברי השו"ע.

קיימת גם תופעה הפוכה (פחות נפוצה), שהרמ"א כותב דין חדש כ"יש אומרים" אע"פ שגם השו"ע מודה לו, עיין ש"ך יו"ד סי' קעג סקל"ג וחו"מ סי' מב סק"כ, בסופו.

בסופו של דבר, כאשר יש התלבטות האם זוהי דעה אחת או שתיים יש לעיין בבית יוסף ובדרכי משה.

להרחבה עיין במאמרו של הרב יעקב חיים סופר שליט"א, 'בעניין סגנון ודרך רבינו הרמ"א ז"ל כשחולק על מרן המחבר ז"ל', בקובץ 'בית אהרן וישראל' שנה ה' גליון ו', עמ' קיא-קכ.


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il