שאל את הרב

  • הלכה
  • מנחה וערבית

אי אמירת תחנון במנחה

undefined

הרב חיים שרייבר

י"א כסלו תשע"ו
שאלה
שלום וברכה, ראיתי מספר בתי כנסת שלא נוהגים לומר תחנון במנחה (רובם נוסח ספרד) האם יש מקור לכך? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
שלום בשו"ע (סי' קל"א סע' ג') נפסק שאין נפילת אפים בלילה. וכתבו האחרונים שהמנהג בארץ ישראל הוא שאף בבין השמשות לא נופלים אפים (דלא כמשנ"ב שם ס"ק י"ז). בחו"ל היו מסיימים מנחה לאחר זמן השקיעה של הגאונים (זהו הזמן של השקיעה המקובל כיום, הזמן בו השמש ניכסת שוקעת במערב) ולכן לא חלקו ותמיד לא היו אומרים תחנון במנחה. בארץ ישראל אין מקום למנהג זה כיון שרובם ככולם נוהגים לסיים מנחה לפני השקיעה. מכל מקום כתבו הפוסקים (הגרש"ז אוירבך, אשי ישראל פרק כ"ה הערה מ"ו) שאדם שנמצא במנין שכך נוהגים לא יפרוש מהם אלא יתנהג כמותם ואין הוא צריך להשלים את אמירת התחנון לאחר התפילה. (מקור: פסקי תשובות חלק ב' סי' קל"א אות י"ג) יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il