שאל את הרב

  • הלכה
  • כבוד התפילין, כיסויו וצביעתו

תפילין שנפלו כשהן גלויות

undefined

הרב שמואל אריאל

י"ח כסלו תשע"ו
שאלה
בס"ד שלום רב, לאחר שהנחתי הבוקר תפילין, התפילין של הראש נפל לי על הרצפה (הוא נפל ללא הכיסוי) , מה צריך לעשות? והאם יש לשלוח בנוסף לבדיקה?
תשובה
שלום וברכה! פוסקים רבים מביאים מנהג, שכאשר נפלו תפילין ללא כיסוי, יש להתענות יום אחד (עיין למשל מגן אברהם מ"ד, ה; משנה ברורה מ', ג). אולם מכיוון שתענית זו אינה חובה אלא מנהג, כתבו כמה פוסקים שיש להקל בה, ומי שקשה לו להתענות יום שלם, או שהתענית תפגע בלימודו או בעבודתו וכדומה, יתענה חצי יום, או יעשה תענית דיבור, או ייתן צדקה כתחליף לתענית (עיין פסקי תשובות מ', ב; ילקוט יוסף מ"ד, ב). לגבי בדיקה - כך אכן מופיע בדברי אחד הפוסקים, שכאשר נפלו תפילין יש לבודקן (עיין שו"ת אפרקסתא דעניא חלק ג', יו"ד קצ"ד, והובאו דבריו בפסקי תשובות מ', הערה 10), אולם שאר הפוסקים שדיברו על עניין נפילת תפילין לא הזכירו דבר כזה. מבחינה מעשית, נפילת התפילין אינה עלולה ליצור פגם כלשהו בפרשיות, ולפיכך אין חובה לבודקן. אולם הבית עצמו עלול להתקלקל באופן חיצוני, שהמכה עלול לפגום את הריבוע שלו. דבר זה ניתן לבדוק על ידי הסתכלות ומדידה, אם הבית מרובע ופינותיו שלמות. ניתן להיעזר בתלמיד חכם שיבדוק זאת, אולם אין צורך דוקא בסופר סת"ם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il