שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מעשר כספים - כללי

מעשר כספים במצב דחוק וקניית ספרים בו

undefined

הרב עזריה אריאל

י"ז כסלו תשע"ו
שאלה
אני סטודנטית ובעלי אברך. אני מרוויחה סכום לא קבוע בחודש כממלאת מקום (בחודש שעבר זה היה 350 בערך החודש כנראה בערך 500.) המלגה שבעלי מקבל מהכולל היא כ1000 שח. יש לנו קצת חסכונות וחלק ההורים עוזרים לנו. האם אנחנו חייבים במעשר כספים? אם כן- האם אפשר מהמעשר כספים לקנות לבעלי ספרי קודש לכולל? ברור לנו שבמצוות צדקה אנחנו חייבים.
תשובה
שלום לכם! יישר כוחך על מסירות הנפש שלך ושל בעלך לתורה. יהי רצון שהקב"ה ימלא משאלות לבכם לטובה ותזכו לעסוק בתורה ומצוות בהרחבת הדעת ושלווה ובלי להזדקק לאחרים. נתינת מעשר כספים איננה חובה מן התורה, ולדעת רבים מן הפוסקים גם איננה חובה מדרבנן, אלא היא מוגדרת כמנהג טוב ומומלץ (פתחי תשובה, יורה דעה סימן שלא אות יב; שו"ת ציץ אליעזר חלק ט סימן א). אמנם יש קיום מצווה מדאורייתא בכל נתינת צדקה, אבל לא נקבעה חובה לתת אחוז מסוים מהרכוש (פרט לחקלאי, בשנים שבהן הוא צריך לתת מעשר עני). לכן אין צורך "להיחנק" כדי לתת את המעשר, ובמצב שאתם מתארים אתם פטורים (שו"ת תשב"ץ ח"ב סי' קלא, אפילו לגבי מי שנדר לתת מעשר; שו"ת תשובות והנהגות ח"א סי' תקס, בשם הגרי"ז מבריסק), אלא שאם מגיע אליכם עני ומבקש צדקה תנו קצת כפי יכולתכם. לגבי קניית ספרי לימוד ממעשר כספים (אילו הייתם חייבים בו), נחלקו הפוסקים האם מעשר כספים מיועד רק לעניים (רמ"א יו"ד סי' רמט ס"א) או לכל מצווה (ש"ך שם סק"ג). בשעת הצורך אפשר לנהוג כדעה זו, בפרט אם המצווה נחוצה ואין קופצים לתרום לה. לפי הדעה השניה, גם קניית ספרים עבור עצמך או אחרים כלולה במעשר (ש"ך שם), ולשון הקיצור שולחן ערוך (סי' לד ס"ד): "אין לעשות ממעשר שלו דבר מצוה, כגון נרות לבית הכנסת, או שאר דברים למצוה, רק יתנהו לעניים. ואם נזדמן לו מצוה... וכן לקנות ספרים ללמוד בהם, ולהשאילן לאחרים ללמוד בהם, אם לא היה יכולת בידו, ולא היה עושה אותה מצוה מממון שלו, יכול לעשות ממעשר. אם קונה ספרים ממעות מעשר, צריך ליזהר להשאילן לאחרים, אם לא כאשר הוא צריך להם, אזי הוא קודם". כלומר, במידה שקונים ספרי לימוד מכספי מעשר יש לאפשר גם לאחרים להשתמש בהם בזמנים שאינך זקוק להם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il