ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

המשך תפילה בזמן אמירת קדיש | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


ב טבת תשע"ו

המשך תפילה בזמן אמירת קדיש


הרב חיים שרייבר

שאלה:
שלום
האם בזמן אמירת קדיש (שלאחר שמונה עשרה) ניתן להמשיך להתפלל (הכוונה לתפילה שלאחר שמונה עשרה ווידוי אשרי ובא לציון..)ותוך כדי לענות אמן או שחייבים להפסיק ורק בסיום הקדיש להמשיך התפילה ?


תשובה:
שלום
באמצע נפילת אפים – הכף החיים (סי' קל"א אות ב') כתב שדין נפילת אפים כדין קריאת שמע וניתן לענות רק על קדיש וקדושה וברכו בלבד (וכן מבואר במשנה ברורה סי' קל"א ס"ק א'). ומכאן נלמד שאין להפסיק באמצע נפילת אפים לאמירת "ויהי בנסוע הארון", "בריך שמיה" או "עלינו לשבח". (שו"ת שבט הלוי חלק ז' סי' י"ב אות א').
ובספר אשי ישראל (פרק כ"ה הערה כ"ז) בשם הרב חיים קנייבסקי מובא שבעניית קדיש באמצע נפילת אפים אין צריך לעמוד (כמנהג אשכנז) אלא יענה בישיבה.
מענין לענין, נוסיף את דברי שו"ת שבט הלוי (חלק ז' סימן י"ב אות א') "בזמן שהציבור אומרים י"ג מדות ואתה אוחז באמצע אשמנו וכו'...פשוט דצריך להפסיק ולהגיד עם הציבור, דבאמצע אמירת הוידוי מותר להפסיק לצורך מצוה".
באמצע אשרי ובא לציון ניתן להפסיק רק לעניית אמנים, יהא שמיה רבא וכו', קדושה ומודים וכך יוכל לקיים את דברי השו"ע (סי' קל"ב סע' א') "צריך ליזהר בו מאד לאומרו בכוונה".
הרחבה:
המשנה ברורה (ס"ק ב') הוסיף שאף הכרזות שיש להכריז לצורך הציבור "יש להכריז קודם שמתחיל הש"ץ לומר אשרי ולא בין אשרי ללמנצח וכל שכן בשעה שאומרים הקהל אשרי או סדר קדושה שתתבטל על ידי זהי כונתן".
ובשו"ת שבט הלוי (חלק ג' סי' ט"ו אות ב') פסק שאם הציבור מחזיר כבר את הספר תורה להיכל ועדיין עומד המתפלל באמצע ובא לציון "פשיטא לי דאין להפסיק...לדוד מזמור בימות החול...מזמור לדוד הבו לה' (בשבת)...וכן ובנוחה יאמר".
יום טוב


השאלה "הפסקה בתפילה לעניית קדיש" נשאלה בהמשך לשאלה זו.


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il