שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

מה מייחד את עם ישראל?

undefined

הרב יעקב כהן

י"ב טבת תשע"ו
שאלה
מה מבדיל בנינו ובין הגויים? הרי כל בני האדם בנויים מרגשות ושכל, וכמובן שהבחירה החופשית של כיצד לפעול ולחשוב קיים אצל כולנו, גם בתוך עם ישראל ישנם פשעים ומעשים שלילים, והמון דברים המעידים על חוסר יראת שמים כמעט מוחלטת, וגם בשאר אומות העולם. בנוסף הזיקה והרצון להתעלות רוחנית נמצאת בכל מקום, אז מדוע אנו שונים מהם ? הגישה של עם סגולה לא מעיד מעט על גזענות.?
תשובה
הדברים שאכתוב להלן מעט עמוקים ויתכן שלא אסביר אותם כראוי להם. אם משהו בדבריי אינו מובן ניתן לחזור ולשאול. אקדים כי המשמעות הבסיסית של היותנו עם סגולה היא שלעם ישראל קיים פוטנציאל רוחני להיות אור לגוים (בדומה לכך שיש עמים שהמייחד אותם הוא כישרון של סדר, או נטייה ליופי). מקיומו של פוטנציאל זה נובע גם התפקיד של עם ישראל. הבחירה ביד עם ישראל אם לממש פוטנציאל זה או לא, אך אנו מובטחים שבשלב מסוים בגלגל ההסטוריה עם ישראל אכן יבחר בכך. לכל אדם פרטי מעם ישראל שני מעגלי זהות – זהות פרטית, כאדם בפני עצמו, וזהות הנובעת מכך שהוא חלק מהאומה (באופן עמוק, שני מעגלי זהות אלו אינם נפרדים זה מזה אלא מבטאים את האישיות האחת של כל אדם). באיגרת שכתב הרב קוק (אגרות הראי"ה א סד) הוא מבאר שמצד מרכיב הזהות הפרטית שיש לאדם, אכן אין כל הבדל בין יהודי לגוי. גוי יכול להיות חסיד אומות העולם ולזכות לחיי העולם הבא, ויהודי יכול לרדת לבאר שחת. עיקר ההבדל בין עם ישראל לגוים הוא במישור הלאומי הכללי. וכיון שבכל אדם פרטי יש חיבור לכלל ישראל, ובמילים אחרות 'חלק' מהזהות שלו הוא היותו חלק מכלל ישראל, הרי שבמידה מסוימת קיים ההבדל בין גם אדם פרטי. אולם הבדל זה הינו רק במישור ה'סגולה', הפוטנציאל הרוחני, ולא בהכרח במישור הבחירה. הזיקה להתעלות רוחנית קיימת בכל העולם, אולם יש מי ש'אחראי' לזיקה הזו, ושמו בישראל - עם ישראל. כך למשל כבר כתבו רבים, יהודים וגוים כאחד, שעם ישראל הוא זה שבזכותו קיים בעולם המימד המוסרי. כך למשל כתב צ'רצי'ל, ראש ממשלת אנגליה: "אף אדם הוגה לא יכול להכחיש שהיהודים, מעבר לכל ספק, הלאום היותר עצום והיותר נפלא שהופיע בעולם. אנו חבים ליהודים שיטת מוסר שהיא הנכס היקר ביותר של האנושות ועולה בערכה על הסכום של כל החכמות והלימודים האחרים". להבדיל, גם הצורר הנאצי זיהה את המהפכה המוסרית שעבר העולם בזכות עם ישראל, ודבר זה היווה כידוע יסוד במצע הרעיוני שלו, שהוביל לשואה. בספרו הוא טוען שעל עתיד העולם נלחמים שני גזעים: הגזע היהודי, המייצג את המוסר, והגזע ה'ארי' המייצג את הטבע. וכך כותב למשל ג'ון אדמס, הנשיא השני של ארה"ב "אני טוען כי היהודים תרמו לתרבות האנושית יותר מכל אומה אחרת... הגורל הועיד את היהודים לשמש ככלי החיוני ביותר בחינוך העמים". וכך כתב פול ג'ונסון, הסטוריון נוצרי "אין כל ספק שללא היהודים היה העולם מקום שונה בתכלית... להם אנו חייבים את התפיסה שלפיה הכל שווים בפני החוק, האלוקי והאנושי כאחד; התפיסה של קדושת החיים וכבוד האדם, התפיסה של מצפון פרטי, ולכן ישועה אישית; תפיסה של מצפון קולקטיבי, ולפיכך אחריות חברתית; התפיסה של שלום כאידיאל ואהבה כערך שעומד בבסיס הצדק; ועוד נקודות רבות אחרות". וכך כותב ס"ד גוייטן "הערכים המהותיים של אמונה באל אחד, בורא עולם, אל הצדק והרחמים, שהכל וכולם גלויים לפניו, הגיעו לתודעתו של מוחמד כפי שמעולם לא חדל להדגיש, מישראל". וישנם עוד ציטוטים רבים בעניין. כאמור למעלה, במישור הבחירה החופשית רשות ויכולת נתונה לכל אדם להיות צדיק או רשע, ולצערנו יש אכן אנשים שהתנהגותם גרועה משל בהמות. אם יש צורך בהרחבה נוספת ניתן תמיד לחזור ולשאול, כל טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il