שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

השבת אבידה בלי סימן ועם סימן - הלכה למעשה

undefined

הרב חיים שריבר

י"ח טבת תשע"ו
שאלה
שלום רב, אבידה ללא סימן: לאחר שנפסק באביי בסוגיה, מה על האדם לעשות במידה ורואה אבידה ללא סימן? הרי לא יכול לדעת אם הבעלים כבר יודע והתייאש או שמא עוד לא נודע לו. לגבי כסף- האם מסתמכים על סברת הגמרא שהאדם תמיד בודק את שטרותיו או שמציאות בימינו משנה סברא זו- שהרי האדם לא בודק את השטרות כל רגע בארנק, ומעשים בכל יום ששטר נשאר בכיס של מעיל/מכנס וכו’. לגבי אבידות אחרות- מה חשיב סימן? צבע העט/הסווטשרט חשיב סימן? המידה? החברה שמודפסת על הכדור? וכן מה יעשה המוצא- יכריז בקרבת מקום? והאם ומתי יוכל להשתמש באבידה במידה ולא יוצרים איתו קשר? תודה רבה!
תשובה
שלום 1. המטרה המרכזית של מצות השבת אבידה היא לדאוג שהאבידה תוחזר לבעליה, ולכן אם נראה לפי המקום והזמן שהשארת האבידה במקומה תביא לכך שהאבידה תחזור לבעליה באופן יותר בטוח מאשר נטילת האבידה וההכרזה עליה אין לקחת את האבידה. אם אכן נטל המוצא את האבידה ואין הוא יודע אם היה יאוש בעלים - הגרי''ש אלישיב זצ"ל [ע''פ הבנת השבת אבדה כהלכה פ''ה הערה יח] התיר בשימוש לאחר שאפשר לשער שהבעלים התייאשו, אמנם יש לרשום בפנקס כדי שיהיה אפשר להחזיר לבעלים במקרה ויבואו. ובספר פתחי חושן (דיני אבדה עמ' ש"ח בהערה) התיר בדבר שיש בו יאוש שלא מדעת, לכתוב בפנקס ולהשתמש בחפץ עד שיבואו הבעלים [ובכך מיושב מה שלא מצאנו חפצים המונחים ביד אבותינו או ביד בי''ד]. 2. כסף ללא סימן (כגון: מקום הנפילה, ארנק או חבילת שטרות) רשאי המוצא לקחת את הכסף לעצמו, רק ירשום בפנקס מה הסכום שמצא היכן מצא ובאיזה תאריך. 3. סימן נחשב דבר יחודי שיש לאבידה ואיננו קיים בחפצים דומים הנמצאים בשוק. לדוגמא: צבע החפץ או ארץ ייצור אינם נחשבים לסימן. כמו כן נחשב מקום לסימן (שאין חשש שהאבידה זזה ממקום למקום) 4. הכרזה על האבידה צריכה להיות במקום בו נמצאה האבידה ובסביבתו. יש להכריז במקומות בולטים כגון: בית הכנסת, מרכז מסחרי, עיתון מקומי או שכונתי, ואף בקבוצות מייל וכדו'. חפצים רגילים שניתן להשיג כמותם בחנויות, ישום המוכר כמה שווה החפץ (פעמים יש צורך במומחים) וירשום בפנקס מה החפץ שמצא, תאריך המציאה, מקום המציאה, סימני החפץ ובכמה שם אותו ויוכל להשתמש בו. אם בעתיד יבואו הבעלים ויתנו סימן וכו' יחזיר להם את החפץ ואם הוא יתבלה ישלם את ההפרש משעת המציאה ועד לשעה זו. (ההלכות ברובן נלקטו מתוך הספר משפטי התורה לרב צבי שפיץ - הלכות השבת אבידה) יום טוב.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il