שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מיהו יהודי?

דת היילוד על ידי אמו?

undefined

הרב דוד חי הכהן

ד טבת תשס"ה
שאלה
כבוד הרב כתב שדת היילוד נקבעת ע"פ אמו, והביא ראיה מבן האשה הישראלית (פר’ אמור). והרי בן האשה הישראלית נולד לפני מתן תורה כמ"ש רש"י, בזמן שהיילוד היה מתייחס אחרי אביו (כך למדנו בכוזרי)?
תשובה
דת היילוד איננה נקבעת על ידי האם, אלא שייכותו לעם ישראל ולאו דווקא לדת ( גם אם יהודיה התנצרה, חס ושלו', בנה יהודי לכל דבר). מה שכתבת כי האשה ישראלית היתה לפני מתן תורה, כבר ביציאת מצרים, נבחרנו מכל העמים להיות עם לד', כנאמר פעמים רבות "אשר הוצאתיך מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים". כבר במכות הראשונות במצרים נאמר "והפליתי בין עמי ישראל לבין מצרים".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il