שאל את הרב

  • הלכה
  • זמני התפילה והיום

זמן תפלה וסדר נטילת ידים

undefined

הרב רואי מרגלית

ד טבת תשס"ה
שאלה
1. עד מתי בדיוק מותר ואפשר להתפלל שחרית ? כבר שמענו דיעות רבות לכאן או לכאן ? האם גם אחרי 12 בצהריים ? האם לפני ? האם רק חלק או הכול ? מה יעשה אם עבר הזמן ? 2. כשקמים יש ליטול ידיים לפני הליכה של ארבע אמות, ככתוב בשו"ע. אלא שלא הבנתי: איזו סוג של נטילה יש ליטול בהשכמה? הרגילה 3 לימין ו 3 לשמאל או לסירוגין ? או שמא בהשכמת הבוקר יש ליטול את שניהם בזו אחר זו ? ואם כן איזו ברכה יש לברך לאחר מכן ?
תשובה
א. כתב השו"ע בסימן פ"ט זמן תפלת שמונה עשרה מצותה שיתחיל עם הנץ החמה...ונמשך זמנה עד סוף ארבע שעות (זמניות בערך 10 בבוקר) שהוא שליש היום. ואם טעה או עבר והתפלל אחר ארבע שעות עד חצות, אף ע"פ שאין לו שכר כתפלה בזמנה, שכר תפלה מיהא איכא. והוסיף הרמ"א: ואחר חצות אסור להתפלל תפלת שחרית. ולכן אם עובר הזמן מתפלל תפלת שמו"ע פעמיים במנחה. ק"ש וברכותיה היא עד שלש שעות (זמניות בערך 9 בבוקר) ובדיעבד עד ארבע שעות. שאר התפילה אפשר כל היום לומר. ב. הנטילה בהשכמה היא לסירוגין שלש פעמים, כלומר: נוטל ימין ואח"כ שמאל ושוב ימין ושוב שמאל וכך עוד פעם, ואח"כ מברך ברוך אתה....אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת ידים. הרב רואי מרגלית.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il