שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • אבלות ובית הקברות

יוסף נקבר בארון, היתכן? קבורה בקומות, שריפת גופות

undefined

הרב יצחק בן יוסף

י"א טבת תשע"ו
שאלה
כיצד יוסף נקבר בארון?
תשובה
א. חובת הקבורה היא מהתורה, שנאמר: "לא תלין נבלתו על העץ, כי קבור תקברנו ביום ההוא קללת אלוקים אדם תלוי" ולכן יש לקבור כול אדם מפני שהוא דיוקנו של מלך, דיוקנו של הקב"ה.(במלחמת של"ג בהיותי לוחם שיריון קברנו חללי אויב במהלך המלחמה) ב. אם נפטר ציווה טרם מותו שלא יקברהו לא שומעים לו, בשונה כאשר ביקש שלא יספידוהו צריך לכבד בקשתו. ג. הציווי מהתורה הוא על קרוביו, החובה לכול ישראל מדרבנן. ד. קבורה בארון חל איסור קבורה בארון מפני שצריך להיקבר בקרקע בין בארץ ובין בחו"ל. ה. צה"ל קובר מאז ומתמיד את הנפטרים בארון אשר יש בו חורים לקרקע, המטרה היא לשמור על כבוד הנפטרים שלא הגיעו שלימים להיקבר. ו.יוסף הצדיק נקבר בארון, וכן אברהם אומר לבני חת אם לא תתנו לי לקבור את שרה אקברה בארון. הסביר האבני נזר - האדם נברא מהאדמה על מנת לזכך אותה, ואם חטא ולא זיכך את האדמה להיות כמו הנפש הרי עליו לשוב לאדמה ויש בזה עניין השבת הגזילה. ולכן יוסף ושרה שהם רוחניים קבורה בארון נחשבת קבורה ולא עוברים על איסור 'בל תלין' ז. חל איסור לשרוף גופות - שו"ת עזרת כהן - "התורה נתנה צורה לגנוז גופות אי אפשר לנו להחליף אותה בצורה אחרת כמו כל מצוות התורה שהתורה נתנה להן צביון ותואר מיוחד" וראה בכך עקירה של חיוב מהתורה וכפירה בתחיית המתים. ח. אם שרפו את הגופה אסור לקבור האפר בקבר ישראל, מפני שעושים מעשה כמו טיטוס וחבריו. ט. קבורה בקומות - בדור האחרון עסקו בו גדולי ישראל רובם התירו ובראשם הגר"ע יוסף, והגר"ש עמר, כיוון שיש חיבור לקרקע והפרדה בין הנפטרים מעל 48 ס"מ. אך הגרי"ש אלישיב החמיר בכך לאחר שכתב שהצורך מובן אבל זהו שינוי מהמסורת, ועדיף לקבור קבורת שדה אפילו במרחקים , ואפילו שאינו סמוך לקברי אבותיו. למעשה פסקו כדעת הראשונים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il