ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

הערה למי שנעשית מלאכה בשבת על ידו ב’מתעסק’ | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


י"ז טבת תשע"ו

הערה למי שנעשית מלאכה בשבת על ידו ב’מתעסק’


הרב עזריה אריאל

שאלה:
שלום לכבוד הרב
הרואה אדם שפותח בשבת את ברז המים החמים, ואינו מודע לכך שעל ידי פתיחת הברז, נכנסים מים חמים למתקן שבגג ומתחממים - האם צריך להעיר לו על כך? שהרי רק ’מלאכת מחשבת’ נאסרה (וכפי שעולה לכאורה מדברי רבי עקיבא אייגר, בתשובה ח).
שאלה זו היא כמובן כללית יותר, על כל מקרה של ’מתעסק’ בשבת, וכגון קורע עטיפה ואינו מודע כלל שיש עליה אותיות שייקרעו, וכדומה.
בתודה מראש.

תשובה:
לשואל, שלום!
הדוגמאות שציינת, קריעת עטיפה ופתיחת ברז, אינן זהות. באופן כללי ב"מתעסק" צריך להפריש מאיסור, אפילו מאיסור דרבנן (עיין מנחות לז ע"ב - לח ע"א, על מי שנפסלו ציציותיו והפכו למשאוי במקום מלבוש ואינו יודע על כך, שצריך להפריש אותו מאיסור אפילו בכרמלית, אלמלא כבוד הבריות, ועיין משנה ברורה סי' יג סקט"ז). אבל שם מדובר על מעשה ישיר, ומה שמגדיר אותו כ"מתעסק" הוא רק העובדה שהאדם לא יודע בדיוק מה הוא עושה (כמו המתכוון להגביה תלוש והתברר שחתך את המחובר). כך הדין לגבי קריעת עטיפה שציינת.
כאשר מדובר על תוצאה צדדית ("דבר שאינו מתכוון"), כמו בפתיחת הברז שגורמת כתוצאה משנית לכניסת מים וחימומם, נחלקו הפוסקים אם צריך להפרישו: יש מחייבים להפרישו, אם אין בכך משום כבוד הבריות (הרב קוטלר זצ"ל, משנת רבי אהרן או"ח סי' ד סק"ו, בדומה לכל מתעסק, ולא דן בהרחבה בדימוי זה), ויש מתירים אפילו לבקש ממנו לעשות את הפעולה (כך ראיתי מובא בשם הרב חיים פנחס שיינברג זצ"ל, קובץ 'עם התורה' מהדורה ב חוברת יב, ואמנם דבריו שם לגבי ילדים קטנים, אבל הסברות מתאימות גם לגדול שאינו יודע כלל, וכך צידד הרב פדווא, 'אור ישראל' יא עמ' מג-מד, אלא שלמעשה נמנע מלהתיר בגדול). שורש המחלוקת הוא מדוע פסיק רישא חמור יותר: אם משום שאז הוא מוגדר כמתכוון לתוצאות מעשיו (בפרט אם נבין בדעת הערוך שפסיק רישא אסור משום שזוהי ראיה לכוונתו באמת, ואכמ"ל), הרי כשאינו יודע כלל על התוצאות אינו מתכוון כלל, ואין מצווה ליידע אותו ולהפוך אותו למתכוון. לא באתי לכלל הכרעה מוחלטת בשאלה העקרונית, אבל למעשה לענ"ד אמנם מעיקר הדין יש מקום להקל בשעת הדחק אבל בדרך כלל צריך להפרישו. בוודאי אין לשלוח אותו לעשות מעשה על סמך היותו "מתעסק" (כגון לפתוח דלת של מקרר כשאינו יודע שהנורה תידלק), מפני שהדבר נראה כהערמה וזלזול בשבת, ולפעמים גם פגיעה בבין אדם לחברו כשיתברר לו ששימש מעין 'גוי של שבת'.


שאלה אישית אחת נשאלה בהמשך לשאלה זו.


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il