ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

פרסום לחילול שבת ומלונות שאינם כשרים | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


י שבט תשע"ו

פרסום לחילול שבת ומלונות שאינם כשרים


הרב שמואל אריאל

שאלה:
אני עובד בתחום המחשבים, עם אתר של סוכן נסיעות שמשווק חבילות נופש לאירופה.
למעשה אני מזין את התכנים באתר האינטרנט של אותו סוכן - אני כותב את הפרסומות, מתי הטיסות, היכן מתארחים וכו’.
הבעיה היא שחלק מהטיסות שהוא מפרסם מתקיימות בשבת, וחלק מהמלונות שבהם הנוסעים משתכנים אינם כשרים.
השאלה היא האם מותר לי להעלות את התוכן לאתר, כאשר כתוצאה מכך אנשים ירכשו מהסוכן טיסות ויטוסו בשבת, וישתכנו במלונות ללא כשרות?

אציין שאני אינני מרוויח כתוצאה מהרכישות שאנשים יבצעו אלא מעצם העלאת התוכן לאתר.
כמו כן חשוב לי לציין שכרגע זהו מקור ההכנסה העיקרי שלי.

תודה!

תשובה:
שלום וברכה!

נראה שהדבר אסור. אין כאן רק סיוע לדבר עבירה, אלא חמור מכך - הזמנת אנשים לעבור עבירה, ואיני רואה דרך להתיר זאת, למרות הקושי הגדול שבוויתור על פרנסה.
ויהי רצון שהקב"ה יזמין לך את פרנסתך בדרך של היתר.

הרחבה:
לכאורה שאלה זו תלויה בגדרי דין "מסייע לדבר עבירה". בהלכה מופיע, שמי שעוזר לאדם לעבור עבירה, כאשר ללא עזרתו לא ניתן היה לעשות את העבירה, הרי המסייע עובר באיסור תורה של "לפני עיוור לא תתן מכשול" (עיין בגמרא עבודה זרה ו', א-ב). כאן, כמובן, האנשים יכולים לטוס בשבת ולאכול מאכלים שאינם כשרים גם בדרכים אחרות ולא רק באמצעות האתר הזה. במצב כזה, יש מן הפוסקים שסברו שמעיקר הדין אין איסור בדבר, אך הדעה המקובלת בפוסקים היא שגם באופן זה יש איסור מדרבנן, משום "מסייע בידי עוברי עבירה" (עיין הגהת הרמ"א לשולחן ערוך יורה דעה קנ"א, א; ביאור הגר"א שם אות ח'; שו"ת יביע אומר חלק ב', או"ח טו; שו"ת יחווה דעת ג', סז). בגדריו של דין זה ישנם דיונים רבים בין הפוסקים, ויש שחילקו בין מצבים שונים והתירו את הדבר במקרים מסויימים (עיין למשל בהרחבה בשו"ת יביע אומר הנ"ל).
אולם נראה שכאן העניין הוא שונה במהותו, ואין זה בכלל הדיון על דין "מסייע לדבר עבירה". בכל המקרים הנידונים בגמרא ובראשונים בסוגיה זו של "מסייע לדבר עבירה", המדובר הוא במצב שבו היוזמה באה מצידו של עובר העבירה - הוא מצד עצמו מתכנן לעשות את המעשה, והוא פונה אל יהודי שומר מצוות ומבקש ממנו סיוע כלשהו, כגון שימכור לו מוצר הנחוץ לצורך העבירה וכדומה. האדם שומר המצוות רק מסייע או מאפשר את העבירה, ולא יוזם אותה, ולכן יש מקום לחלק בין מצבים שונים. כאן מדובר במציאות שונה - המפרסם הוא שיוזם את הפנייה, שהוא פונה אל הציבור ומציע טיסות בשבת וחבילות נופש שאינן כשרות. ייתכן למשל שאדם לא חשב כלל לצאת לנופש, או שהיה טס ביום חול ונופש במקום כשר, וכעת הפרסומת מציעה לו לטוס בשבת ולנפוש במקום שאינו כשר. זהו כמובן מצב חמור הרבה יותר, שמוגדר כ"מסית" ו"מחטיא את הרבים", ולא שייך להתיר זאת.
טענה מעין זו מופיעה בכמה פוסקים, שכאשר מדובר ביוזמה של האדם שומר המצוות, שפונה אל יהודי שאינו שומר מצוות וגורם לו לעשות איסור, אין לדון זאת בגדרי "מסייע לדבר עבירה", אלא זו הכשלה באיסור שאסורה בכל מצב. כך כותב במפורש בשו"ת אגרות משה (אורח חיים חלק א' סימן צט), ובאופנים דומים ניתן למצוא עיקרון זה גם במקורות נוספים (עיין בשולחן ערוך אורח חיים ש"ז, טז; שו"ת היכל יצחק או"ח מ"ב, ועיין גם בסוף התשובה שם; שו"ת שבט הלוי חלק ג' סימן כא; ועיין היטב בשו"ת בנין ציון סימן ט"ו).
(יש להבהיר, שהדברים אמורים לגבי המציאות המתוארת בשאלה, שאתה עצמך מזין את התכנים ומפרסם את הטיסות וחבילות הנופש. אם מדובר במציאות שבה אתה רק מכין את הבסיס של האתר, והמעסיק מכניס בעצמו את התכנים, ייתכן מאד שהדין שונה, ויש לברר כל מקרה לגופו על פי המציאות המדוייקת.)


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il