שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הנאה ממעשה שבת

תערוכה מסחרית בשבת בחו"ל

undefined

הרב שמואל אריאל

ג אדר א' תשע"ו
שאלה
האם מותר לבקר בתערוכה מסחרית של מוצרים בשבת? מדובר על הפסד ממון רב במידה ולא אבקר. ההגעה ברגל והכניסה אינה דורשת חילול שבת.
תשובה
שלום וברכה! באופן עקרוני הדבר אסור משום "ממצוא חפצך" (ישעיה נ"ח, יג), דהיינו שאסור לאדם ללכת ולהתבונן בשבת בעניינים הנחוצים לעסקיו ומלאכתו, גם כאשר אין הוא עושה שום פעולה אסורה (שו"ע ש"ו, א). אולם כתבו הפוסקים, שאיסור זה הוא דוקא כאשר ניכר לעין שמטרת ההליכה היא לצורך עסקי. אם הדבר אינו ניכר לעין, אלא נראה כאילו האדם מטייל ומתבונן להנאתו, הדבר מותר, למרות שמחשבתו של האדם היא לצורך מסחרי. באופן זה הדבר נכלל בגדר הרהור בעסקיו, שמותר בשבת מעיקר הדין (עיין משנ"ב שם ס"ק א; שולחן שלמה סימן ש"ו אות א'; שמירת שבת כהלכתה פרק כ"ט, סעיפים ח'-י"א, ילקוט יוסף סימן ש"ו, סעיפים א', ג', ז'-ט'). בענייננו: אם המבקרים בתערוכה זו באים כולם למטרות עסקיות, הרי הדבר ניכר שכל מי שנכנס לתערוכה בא לצורך עסקיו, והדבר אסור. אולם אם אנשים רגילים לבקר בתערוכה זו גם שלא למטרות עסקיות, אלא כדי להתבונן במוצגים להנאתם, נראה שיש מקום להתיר את הביקור, גם אם כוונתו של אדם זה היא לצורך עסקיו. אולם גם באופן זה אין להסתכל במחירים של המוצגים (עיין שמירת שבת כהלכתה שם סעיף י').
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il