שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מעשר כספים - ממה?

להוריד את המשכנתא מהמעשר

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

ד טבת תשס"ה
שאלה
ראיתי שהרב פסק שעל מיסים לא חייבים לתת מעשר כספים. האם גם את המשכנתא, הארנונה ושכר הדירה ניתן להחשיב כסכומים הפטורים ממעשר כספים?
תשובה
אמנם יש דעה כזאת המובאת בבית-יוסף, אולם למעשה יש לחלק בין סכומים שאדם מוכרח לתת אותם (כגון מיסים), שלגביהם ניתן לומר שמעולם לא הרוויח אותם, לבין סכומים שאדם בוחר לתת אותם (כגון שכר דירה, משכנתא וארנונה - התלויים במיקום הבית שבחר לגור בו וגודלו), שאינם פטורים ממעשר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il