שאל את הרב

  • הלכה
  • גדולי ישראל ורבנים

הרבי מסאטמר - המשך

undefined

הרב אליעזר מלמד

י"א טבת תשס"ה
שאלה
ראיתי את תשובת הרב לגבי כתבי סאטמר. אני שואל את עצמי, כיצד אפשר לומר דברים כאלו? הרי הקורא הפשוט ביותר יראה שכל דברי האדמו"ר מסאטמר מבוססים אך ורק על דברי התורה הקדושה. ובכלל, האדמו"ר מסאטמר נחשב לאחד מגדולי הדור. אף על פי שיכולה להיות מחלוקת בין הגראי"ה קוק לאדמו"ר מסאטמר, איני מבין מדוע הרב כותב על חסידי סאטמר שדבריהם אינם מבוססים על דברי תורה... למה אי אפשר לומר ש"אלו ואלו דברי אלוקים חיים"?
תשובה
כשאני לומד הלכות שבת, ולומד על דעה אחרת שאינה מקובלת להלכה, מכל מקום מתוך הכרת הסוגיה אני יכול להבין על מה היא מבוססת, מה הסברה שעומדת בבסיסה. אולם כשאני שומע דעה כמו של סטאמר ביחס לארץ ישראל, לחילונים, לתהליך הגאולה, אני יודע שאין לה מקור מבוסס בתורה. להפך, מהתנ"ך חז"ל ראשונים ואחרונים, בכולם מבואר ההפך. גם הביטויים הנוראים שלהם כלפי גדולי ישראל, להחשיב גאונים וצדיקים מהם כמינים ורשעים, מקשים מאוד על הכנסת דעתם בכלל ההגדרה של "אלו ואלו דברי אלקים חיים. וכיוצא בזה אמרו חכמים (קידושין): "וכל הפוסל - פסול". וכן נפסק בשולחן ערוך אבן העזר ב, ב: "וכן כל הפוסל אחרים תמיד, כגון שנותן שמץ במשפחות או ביחידים, ואומר עליהם שהם ממזרים, חוששין לו שמא ממזר הוא. ואם אומר להם שהם עבדים, חוששים לו שמא עבד הוא, שכל הפוסל במומו פוסל". ומכל מקום סיימתי וה' יסלח להם, כי כנראה רצו לכוון לשם שמיים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il