ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב שבת ומועדים חודש אדר

סעודה בפורים קטן

הרב שמואל אריאלי"ג אדר א' תשע"ו
876
שאלה
ראיתי שצריך להרבות בסעודה בפורים קטן מעט יותר מהסעודה הרגילה של אותו יום. האם הכוונה לסעודת הצהריים ביום י"ד (כמו סעודת פורים הרגילה), או כל סעודה במהלך היום, גם בערב?
תשובה
שלום וברכה! אין חיוב להרבות בסעודה בפורים קטן, אלא יש בכך הידור. והידור זה הוא בסעודה אחת, ביום ולא בלילה. הרחבה: בעניין סעודה בפורים קטן, נחלקו הראשונים לשלוש שיטות: יש מן הראשונים שסברו שיש חיוב סעודה בפורים קטן כמו בפורים גדול, ורק קריאת מגילה ומתנות לאביונים אינם נוהגים בפורים קטן (עיין ר"ן על הרי"ף, מגילה ג' ב; מנהגים דבי מהר"ם, סדר פורים; תשב"ץ קטן, סימן קע"ח). יש שסברו שאין חיוב סעודה בפורים קטן, ורק אסור להתענות בו (עיין רי"ף שם; רמב"ם הל' מגילה ב', יג; תוספות מגילה ו' ב, ד"ה "ורבי"). ויש שסברו שמותר אפילו להתענות בפורים קטן (רא"ש מגילה א', ז). השולחן ערוך (תרצ"ז, א) פוסק כפי השיטה האמצעית, שפורים קטן אסור בתענית אבל אין בו חיוב סעודה ומשתה. הרמ"א שם מוסיף שראוי להחמיר ולהרבות קצת בסעודה, אבל גם בדבריו רואים שאין זה חיוב. לגבי השאלה האם יש חיוב להרבות בכל סעודה במהלך היום - גם בפורים גדול, אין חיוב להרבות בסעודה בכל ארוחה שאוכלים בו, אלא די בכך שירבה בסעודה אחת (שו"ע תרצ"ה, א). לגבי סעודה בליל פורים קטן: לגבי פורים גדול אומרת הגמרא (מגילה ז' ב), שאין יוצאים ידי חובת סעודת פורים אם אוכלים את הסעודה בלילה, אלא חובה לאכול סעודה ביום. יש מן הפוסקים שכתבו שראוי בכל זאת להרבות בסעודה גם בליל פורים, ויש שאף טענו שיש בכך חיוב; אך להלכה נפסק שאם אכל סעודה ביום בלבד יצא ידי חובה, ורק יש מעלה להרבות בסעודה בלילה (עיין בית יוסף ושו"ע תרצ"ה א). ממילא, ריבוי בסעודה בליל פורים קטן זו חומרא על חומרא, שכן מעיקר הדין אין חיוב סעודה בפורים קטן בכלל, ואפילו בפורים גדול אין חיוב סעודה בלילה. אף על פי כן, ניתן לסיים בדברי הרמ"א (סי' תרצ"ז), שמביא בהקשר זה של סעודת פורים קטן את הפסוק "וטוב לב משתה תמיד", דהיינו שיש מעלה בשמחה וטוב לבב בכל עת, אם הכוונה היא לשם שמים.
עוד בנושא חודש אדר

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il