שאל את הרב

  • הלכה
  • היטמאות למת

ספק טומאה ברשות הרבים

undefined

רבנים שונים

ט"ו טבת תשס"ה
שאלה
אני יודע שספק טומאה ברשות הרבים הותרה. האם כשכהן בטוח שבאיזור מסויים יש טומאה רק שאינו יודע היכן בדיוק, יהיה לו מותר לעבור שם?
תשובה
בגמ' נאמר ספק טומאה ברה"ר טהור, אבל אין זה אומר עדיין שלכהן שאסור לו ליטמא למת זה יהיה מותר לכתחילה ועיין במנחת חינוך הוצאת מכון ירושלים מצוה רס"ה עמ' רצ"ד שמסתפק בשאלה זו. ועיין בהערות שם שהביאו שגדולי האחרונים כגון: החלקת יואב, האחיעזר והמרחשת היה פשוט להם שהדבר אסור לכתחילה. הרב חיים כץ.