שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • סדרי הדין והדיון

מותר לבית דין לדון ללא שמיעת טענות הנשפט?

undefined

הרב חיים שריבר

כ"ז אדר א' תשע"ו
שאלה
אדם שהעידו עליו שני עדים, שהוא חטא בחטא שיש בזה עונש מוות, האם הבית דין חייבים לשמוע גם כן לטענות של אדם הנשפט, או שמא רק לדברי העדים? והאם יש לזה מקור כל שהוא?
תשובה
שלום הגמרא במסכת סנהדרין (דף כט) אומרת: אם לא טען הנידון טענות לזכותו בדיני ממונות - אין טוענין לו; ובדיני נפשות - אף על גב דלא טען הנידון טענות לזכותו - טוענין לו. מכאן יכול הנידון לטעון כנגד העדים טענות לזכותו ואף אם לא טען בי"ד יטען עבורו ואם יש בטענות אלו ממש ידונו על פיהם. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il