ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

גנב בעסק | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


כ"ז אדר א' תשע"ו

גנב בעסק


הרב יהודה אודסר

שאלה:
שלום כבוד הרב
האם מותר לבעל עסק לשים בעיסקו מנגנון של תרסיס פלפל ועשן נגד גנבים (כדי שיברחו) ?
כפי שהיה בכתובת המצורפת.
האם מדין תורה מותר לו לשים מנגנון שיהרוג את הגנב ?

אודה לרב על סימוכין


http://www.bhol.co.il/98438/צפו-הגנבים-הופתעו-עם-גז-פלפל-מתוחכם.html
תשובה:
התורה לא חייבה אדם בתשלום נזיקין על מי שהוזק ממכשולים שהוא מציב בתוך רשותו.
דבר זה נקרא "בור ברשות היחיד" ואינו חייב בנזקים ממי שיכנס לתוך רשותו בלא רשות וינזק שם מן הבור אשר חפר
דברים אלו אמורים בבור וגם בכל סוגי מכשולים אחרים.
דברים אלו נכתבו בפרק חמישי בבא קמא ובשולחן ערוך חושן משפט סימן ת"י (ניתן גם לעיין בסמ"ע שם סק' ה)
סיכום יפה מצאתי בדבריו של בעל ערוך השולחן וזה לשונו:
" זה שחייבה התורה בנזקי בור אי אפשר לומר על בור שברשות האדם לגמרי. דודאי ברשות עצמו יכול האדם לעשות כל מה שירצה ואע"ג דחייב כל אדם להסיר מכשול נזק גם מרשות עצמו כמו שחייבה התורה במעקה זהו לענין מצוה וחובה ולעבור בלאו כשלא הסיר הנזק ולא לענין חיוב תשלומין ולא מיבעיא שאינו חייב בתשלומין על הנכנס לחצירו שלא ברשות אלא אפילו הנכנס ברשות אין שום סברא לחייבו ממון בשביל דברים שעשה ברשות עצמו והרי לא הכריח לחבירו או בהמת חבירו שיכנס ויכשל אלא נתן להם רשות והיה להם ליזהר או שלא ליכנס " (ערוך השולחן הלכות נזקי ממון סימן תי )

מדברים אלו ניתן ללמוד שמותר לאדם להגן ולשמור על נכסיו בהצבת מכשולים בתוך רשותו.


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il