שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ישיבה בסוכה

דין מצטער בסוכה

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

ו תשרי תשס"ג
שאלה
אדם שגר בבניין רב קומות בערי מישור החוף: 1. האם החום הרב ששורר במישור החוף הוא רלוונטי לעניין מצטער, כיון שהאדם מאד מצטער מהירידה לסוכה בחום הרב, בניגוד לביתו שבו יש לו מזגן, אולי יפטר (משינה ואולי גם מאכילה בסוכה) משום "’תשבו’ כעין תדורו"- שאינו יכול לדור בסוכה כמו שדר בביתו? (בדומה לסברא שמובאת ברמ"א {סימן קל"ט} שפטור מלישון משום צינה). 2. האם אדם יהיה פטור משינה בסוכה בעיר (כשאין לו חצר פרטית או מרפסת) מפני שמפחד מגנבים ומכל מיני מזיקים, כי סוכתו חשופה לרחוב ולכל העוברים בו? 3. האם חייב בסוכה גם על אכילת ארעי של מיני מזונות? והאם להלכה במיני מזונות- ארעי תלוי בכמות שאוכל או בקביעת סעודה? (ובהתאם לכך יכול להיות שיאכל יותר מ’כביצה’ מזונות אבל כיון שלא קבע על זה סעודה יהיה פטור מסוכה או לא) בנוסף, האם הטורח שצריך לטרוח בירידה ובעליה לסוכה לצורך כל ’חטיף’ נחשב כמצטער או לא? (בהתאם למ"ב בסימן קל"ט שאומר שהירידה לסוכה באמצע השינה, לאחר שעלה מפני הגשם, נחשבת טירחה ופטור- ורואים שדין מצטער אינו תלוי רק בסוכה עצמה אלא גם בדרך אליה!) 4. אם אחד מהסיבות שלעיל פוטרת אותו מרובד מסוים של הסוכה (למשל, פטור משינה בגלל שמפחד), האם סוכתו עדיין כשירה? והרי הרא"מ (שמובא במרדכי במסכת סוכה דף כו) פוסק שאם מראש בנה את סוכתו במקום שיצטער ויפטר מרובד מסוים של הסוכה (למשל, הפטור משינה בגלל שמפחד מליסטים) לא יוצא בסוכה זו כלל! כיון שצריך כעין דירה וזו אינה כמו דירה ולכן אינה סוכה כי נבנתה מראש על סמך זה שהוא יצטער.
תשובה
1. ישיבה בסוכה ללא מזגן אינה נחשבת למצטער. 2. אם לא יוכל להרדם בסוכה פטור משינה בסוכה מדין מצטער. 3. אכילת מזונות ניותר מכביצה מחייבת סוכה. זה לא השיעור של קביעות סעודה לענין חוב ברהמ"ז אלא גדר אחר של אכילה מכובדת שאינה בדגדר אכילת ארעי. 4. להלכה קיי"ל שגם אם הסוכה אינה ראויה לשינה היא אינה פסולה לענין אכילה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il