שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • כיבוד הורים וקיום מצוות

יישוב הארץ מול כיבוד הורים

undefined

הרב אליעזר מלמד

ז תשרי תשס"ג
שאלה
1. בנוגע לכיבוד הורים מול מצווה אחרת- האם גם כשמדובר על הידור מצווה שייך "להתעלם" מכיבוד ההורים, או שמא דווקא במצווה מול ביטולה המוחלט? 2. האם מצוות יישוב הארץ דווקא ביש"ע נחשבת כהידור מצווה, או כמצווה אחרת גדולה יותר ממצוה כלשהי אחרת?
תשובה
יש דעות אם גם הידור דוחה מצוות כיבוד הורים, ועיין בבית לחם יהודה על יו"ד רמ, טו, שמשמע ממנו שעדיף שלא להדר בתעניות ולשמוע בקול אביו. אבל נלענ"ד שזו המלצה, שכך עדיף לפי ההלכה, אבל אינו דין מחייב. והרוצה להדר במצווה אחרת רשאי, גם כשזה בניגוד לדעת ההורים. לגבי מצוות ישוב הארץ, נעלנ"ד שביש"ע אין זה הידור אלא מצווה ממש, שתהיה על ידי כך הארץ בידינו ולא ביד אומה אחרת. בנוסף לכך, כיבוד הורים אינו דורש מהאדם לשנות את תוכניות חייו. למשל אם ההורים ידרשו מבנם ללמוד פיזיקה, והוא רוצה להיות חקלאי, אינו צריך לשמוע בקולם. וכן אם ירצה להיות חייל ביחידה קרבית ואף להמשיך ולשרת בקבע במקומות מסוכנים, והוריו מתנגדים, אינו חייב לשמוע להם. ודברים אלו נתבררו מעט בפניני הלכה ח"ד. להרחבה בעניין זה על עלייה מחו"ל
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il