האם פעולות החיילים מיוחסות לממשלה?

הרה"ג יעקב אריאל | כ"ד סיון תשפ"א