מכנסיים מתחת לחצאית בחורף

הרב דוד חי הכהן | ל מרחשון תש"פ