הלכות יום הכיפורים

זמן ארוחת צהריים וסעודה מפסקת

הרב מרדכי גרוס | י"ז טבת תשע"ח