תורה ופרנסה

האם יש מצווה על האדם לעבוד?

הרב אוריאל טויטו | ח שבט תשפ"א