תורה ופרנסה

האם מותר לקבל שכר על תלמוד תורה?

הרב משה מאיר אבינר | כ"ד סיון תשפ"א