שליח הציבור

להתפלל יחף

הרב רואי מרגלית | ז תשרי תשס"ה