לבוש בתפילה

ברכה או קריאת שמע לאשה בלי כיסוי הראש

הרב משה ליב הכהן הלברשטט | כ"ח שבט תשע"ט