ברכת הטוב והמטיב ושהחיינו

שהחיינו על הדלקת נרות שבת

הרב משה ליב הכהן הלברשטט | א מרחשון תשע"ט