הדלקת נרות

נרות שבת לספרדים

הרב אלישיב קפקה | כ"א סיון תשע"ח