הדלקת נרות

נר שבת שכבה

הרב ש. יוסף וייצן | י"ב סיון תשס"ט