אכילת מצה

מצה שמורה שנשברה בליל הסדר

הרב חגי לרר | ו ניסן תש"פ