שאלות כלליות

החזרת מדים בעת השחרור

הרב שלום אילוז | כ"ב אלול תשס"ח