איך וכמו מי לפסוק הלכה?

ברכה על פיצה וכשרות בקר

הרבנות הראשית לישראל | כ"ה סיון תשע"ד