איך וכמו מי לפסוק הלכה?

מדוע לא פוסקים כמו הרב קוק?

הרב יאיר וסרטיל | ח ניסן תשע"ז