איך וכמו מי לפסוק הלכה?

סתם ויש אומרים הלכה כסתם

הרב בנימין במברגר | י"ב אלול תשס"ו