איך וכמו מי לפסוק הלכה?

איך נוצרה פתאום מחלוקת בדבר שתמיד עשו?

הרב חגי לרר | י"ד סיון תש"פ