איך וכמו מי לפסוק הלכה?

מעמד פסיקות הרמב"ם

הרב אליקים לבנון | י"ב אב תש"פ