כיבוד הורים וקיום מצוות

אוסרים עליי ללכת לישיבה

הרב יאיר וסרטיל | כ"א שבט תשע"ו