כיבוד הורים וקיום מצוות

השתתפות בחתונה של הורה

הרב שמואל אליהו | כ"ה תמוז תשע"א