כיבוד הורים וקיום מצוות

שינוי ממנהג ההורים בהמתנה לאחר אכילת בשר

הרב יוסף דהאן | כ"ב מרחשון תשס"ג