מצוות ישוב וכיבוש הארץ

ארץ ישראל מול כיבוד הורים

מכון התורה והארץ | כ טבת תשס"ו