גוים והיחס אליהם

למה היהודים יותר חכמים?

הרב יהושע שפירא | כ"ג מרחשון תשע"ה