טבילת כלים

אכילה בבית שהכלים בו לא טבולים

הרה"ג אביגדור נבנצל | ז אדר תשע"ב