טבילת כלים

טבילת כלי פורצלן וטבילת כלים במצב כיום

הרב אליקים לבנון | ז ניסן תש"פ