טבילת כלים

האם צריך להטביל קשית מזכוכית או קשית מברזל?

הרב דניאל קירש | כ ניסן תשפ"ד