זמני התפילה והיום

שאלת המשך - צאת הכוכבים בקיץ

הרב פרופ' נריה גוטל | י סיון תשפ"ג