זמני התפילה והיום

עבודה וזמן הנחת תפילין

הרב חגי לרר | ל תשרי תשע"ט